TESTI I MATURES 2020

Suksesi juaj është po ashtu sukses për ne

Programi Orientues dhe Modele të Pyetjeve për Testin e Maturës Shtetërore

Testi i Maturës Shtetërore është vlerësim i jashtëm për nxënësit në përfundim të shkollës së mesme të lartë. Nëpërmjet këtij vlerësimi, do të dëshmohet shkalla e aftësive të nxënësve dhe gatishmëria e tyre për vazhdimin e shkollimit universitar.

Kolegji Universum ofron FALAS Programin për Përgatitjen e Testit të Maturës Shtetërore përmes modeleve të ndryshme të Pyetjeve në të gjitha lëndët.

Fillimisht regjistrohuni FALAS duke plotësuar të dhënat e mëposhtme, më pas zgjedhni lëndët ku dëshironi të parapërgatiteni për Testin e Maturës.

  • Lexojini pyetjet e pastaj shënojeni vetëm njërën nga 4 mundësitë e dhëna, që mendoni se është e saktë.
  • Çdo pyetje e saktë vlerësohet me një pikë, ndërsa çdo pyetje e pasaktë vlerësohet me zero pikë.

Në fund, do t’iu paraqiten pikët totale të grumbulluara, të cilat do i pranoni edhe në emailin tuaj.

Për të vazhduar tek lëndet fillimisht duhet të jeni i regjistruar. 

Nëse vetem jeni i regjistruar, atëhere kyquni këtu.